หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ เป็นวิทยากรในหลักสูตร How to Start Accounting Firm Business การเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชี

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและบัญชี กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. (NAT)
เป็นวิทยากรในหลักสูตร How to Start Accounting Firm Business การเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชี 
ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ณ.อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
เมื่อวันพุธที่26 กรกฎาคม 2560