หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

NAT สาขาภูเก็ต บริจาคน้ำดื่ม 200 โหล ให้กับชุมชนชาวเล ราไวย์

 NAT สาขาภูเก็ต

บริจาคน้ำดื่ม 200 โหล ให้กับชุมชนชาวเล ราไวย์ ที่ถูกปิดเนื่องจากติดเชื้อCOVID-19 ในเดือนกันยายน 2564


NAT สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภูเก็ต กรุงเทพ

ให้คำปรึกษาและบริการทางบัญชีครบวงจร ภาษีอากร และธุรกิจ

จำหน่าย อบรม วางระบบโปรแกรมบัญชีQuickBooks ควิกบุค สำหรับSMEs


Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151 Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699

ระบบบัญชีในยุคดิจิตอล โดยคุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท Network Advisory Team Ltd. (NAT)

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท Network Advisory Team Ltd. (NAT)

บรรยาย Online ผ่าน Zoom เรื่องระบบบัญชีในยุคดิจิตอลให้นักบัญชีในหน่วยงานรัฐ

เมื่อ 22 กันยายน 2564
NAT สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภูเก็ต กรุงเทพ

ให้คำปรึกษาและบริการทางบัญชีครบวงจร ภาษีอากร และธุรกิจ

จำหน่าย อบรม วางระบบโปรแกรมบัญชีQuickBooks ควิกบุค สำหรับSMEs


Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151 Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

Happy Birthday NAT26th 20210919

 Happy Birthday NAT26th 20210919 

วันเกิด NAT (Network Advisory Team Ltd.) โดยคุณศิริรัฐ โชติเวชการ ได้มอบเครื่องดื่ม 100 แก้ว เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ผู้เสียสละและทุ่มเทในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดนนทบุรียังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อติดอันดับ Top Ten


NAT สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภูเก็ต กรุงเทพ

ให้คำปรึกษาและบริการทางบัญชีครบวงจร ภาษีอากร และธุรกิจ

จำหน่าย อบรม วางระบบโปรแกรมบัญชีQuickBooks ควิกบุค สำหรับSMEs


Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151 Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699


วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

NAT 26th Anniversary Special discount QuickBooks Online QuickBooks Desktop

NAT 26th Anniversary Special discount QuickBooks Online QuickBooks Desktop valid before Sep 30,2021

 

QuickBooks Online is our cloud-based subscription service that gives you the freedom to work from any device — anytime, anywhere. 

QuickBooks Online ช่วยให้คุณทำบัญชีได้แบบสบายๆบนความไม่แน่นอนต่างๆ จากสถานการณ์ Covid-19


QuickBooks Desktop is accounting software that you can purchase to install on your office desktop computer.

Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151 Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699