หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ เป็นวิทยากรในหลักสูตร How to Start Accounting Firm Business การเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชี

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและบัญชี กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. (NAT)
เป็นวิทยากรในหลักสูตร How to Start Accounting Firm Business การเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชี 
ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ณ.อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
เมื่อวันพุธที่26 กรกฎาคม 2560
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Rights of a tax payer in Thailand.


Rights of a tax payer in Thailand.
Doing Business in Thailand.

Contact NAT
Network Advisory Team Ltd.
info@thaiaccounting.com
Bangkok : 02 513 7151 Phuket : 076 375 699
Line : @natthaiac
www.thaiaccounting.com

Introducing NAT Providing the BEST Accounting Solutions


Network Advisory Team Ltd. (NAT)
Providing the BEST Accounting Solutions
NAT providing professional counseling on accounting, taxation and business services.

Contact NAT
Network Advisory Team Ltd.
info@thaiaccounting.com
Bangkok : 02 513 7151 Phuket : 076 375 699
Line : @natthaiac
www.thaiaccounting.com

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา The digital accountant

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท NAT และ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี บรรยายในหัวข้อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลต่อวิชาชีพบัญชี (The future of accounting profession) ในงานสัมมนา The digital accountant ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้นักบัญชีปรับตัวสู่ยุคDigital 29 มีนาคม 2560 ณ.สภาวิชาชีพบัญชี อโศก
http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=540027031&Ntype=30


วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

NAT Network Advisory Team Ltd. ProfileNAT Thailand QuickBooks accounting software authorized reseller from Intuit, NAT Thai accounting firms in Bangkok, Phuket Thailand that provides QuickBooks services, outsourced accounting services, taxation services, bookkeeping services, auditing services,payroll processing services and business services with Thai Accounting Standards by accounting professionals team in English to foreign and Thai SME’s.


NAT, Bangkok office had been the  ISO 9001:2008 Certified accounting firm  since July 4,2008 and we  are also  the 1st accounting firm in Thailand that have passed the quality assurance assessment of the Department of Business Development,The Ministry of Commerce and have been certified  since September 12,2008


NAT,Phuket office has been the ISO 9001:2008 certified Accounting Firm since October 21, 2008, we had also received the Certificate of Quality Assurance from the Department of Business Development ,The Ministry of Commerce since September 29, 2010


Contact NAT : info@thaiaccounting.com
Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,Jatujak Bangkok 10900  Tel/Fax (66) 2 513 7151  Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/9,11 Kwang road ,T.Vichit, A. Muang Phuket 83000  Tel/Fax (66) 76 375 699


Khun Sirirat Chotivechkarn Managing Director of Network Advisory Team Ltd. (NAT) ProfileContact NAT : info@thaiaccounting.com
Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,Jatujak Bangkok 10900  Tel/Fax (66) 2 513 7151  Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/9,11 Kwang road ,T.Vichit, A. Muang Phuket 83000  Tel/Fax (66) 76 375 699