หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

 ทำไมต้องวางระบบบัญชี ( Implementation) กับ NAT

ในแต่ละธุรกิจและกิจการต่างๆมีการดำเนินงานในรูปแบบของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบบัญชีและการชำระภาษีอากร ดังนั้นการจัดเตรียมระบบเอกสารบัญชีและรายงานจึงต้องให้สอดคล้องกัน
การวางระบบบัญชี เป็นการกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงินอย่างเป็นระบบ ช่วยให้กิจการมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง ชัดเจนและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้บริหารจัดการในอนาคตได้รวมไปถึงใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณภาษีที่จะต้องชำระให้แก่กรมสรรพากรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี
1.ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
2.ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
3.ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน
4.เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลและสามารถประมวลผลได้ตลอดเวลา

หลักสูตร “พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/66”

 สัมมนาดีๆ ราคาประหยัดมาก จากสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ

📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร “พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/66”
📆 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
💥 หัวข้อการอบรม :
1️⃣ พัฒนาการด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการด้านบัญชีและการควบคุมภายใน
2️⃣ ความเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน IT Risk Management
3️⃣ จาก “Promptpay” สู่ระบบ“Promptbiz” พัฒนาการด้านการชำระเงินเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจไทยเคลื่อนสู่ดิจิทัล
4️⃣ Tax Transformation การขับเคลื่อนระบบภาษีในยุคดิจิทัลที่นักบัญชีต้องเข้าใจ
💥 ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD
✅ ด้านบัญชี 1 ชั่วโมง 30 นาที
✅ ด้านอื่น ๆ 4 ชั่วโมง 30 นาที
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 http://bit.ly/3LTmgKD
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: training@tfac.or.th
 Happy Songkarn DAy

การรดน้ำสงกรานต์สื่อความหมายถึงการชำระล้างโชคร้ายของปีก่อนให้หมดไป

NAT Team ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและเดินทางโดยปลอดภัย

Songkran Festival, which is celebrated to mark the New Year in Thailand.

Throwing water is meant to wash away bad luck from the previous year.


NAT สืบสานวัฒนธรรม-ปีใหม่ไทย ร่วมกันสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว แบบเรียบง่าย


NAT สืบสานวัฒนธรรม-ปีใหม่ไทย วันสุดท้ายของการทำงานก่อนปิดสงกรานต์
ร่วมกันสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว แบบเรียบง่าย ถ่ายรูปร่วมกันออนไลน์กับสาขาภูเก็ต
แจกกระเป๋ามือถือกันน้ำให้ไปไว้เล่นสงกรานต์2566