หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Thai Tax Training Course (in English)

Thai Tax Training Course

(Private course in English)Basics of Thai Tax


The course are aimed at giving foreigners who is doing business in Thailand  a basic understanding of business tax issues and obligations. They are designed primarily for people just starting out in business, although many existing business operators have benefited from attending


Agenda
13.00-14..30

Corporate Income Tax
Taxable income and expenses
Non deductable expenses
Rules on computing taxable net profit
Filing of Semi annual & Annual tax return  

Coffee break

Withholding Tax
Duty on withholding tax
Classification of Expenses that subject to withholding tax
Filing withholding tax return
  
14.45 -16.00

VAT
Who is subject to VAT
Tax point on VAT
The Valid VAT tax invoice /Debit note/Credit note
Filing VAT tax return
VAT zero rate

Who can be exempted from VAT
Penalty on VAT case

Questions & Answers

Tuition fee :Bht.6,900.-(Excl.VAT)/person
Where?:P@NAT office
When?:On 1 month advance appointment basis

Instructor Training Course : Miss Sirirat Chotivechkarn

Managing Director of Network Advisory Team Ltd. (NAT).


For more info, please Email: info@thaiaccounting.com
Or call us: Bkk:02 513 7151 Phuket:076 375  699
www.thaiaccounting.com

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บัญชี 4.0 บทบาทนักบัญชี-การเงินในทศวรรษหน้า

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท Network Advisory Team Ltd. (NAT)
ร่วมแชร์ประสบการณ์บัญชี 4.0 บทบาทนักบัญชี-การเงินในทศวรรษหน้า กับคณาจารย์บัญชี SPU
ณ ห้องประชุมคณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 10
Accounting 4.0:Twenty trends that will shape the next decadeงานสัมมนา ประเด็นภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ และ update นโยบายภาษี ปี '62

ภาพบรรยากาศงาน
สัมมนา ประเด็นภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ และ update นโยบายภาษี ปี '62
โดย อาจารย์สมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ผู้อำนวยการกองอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต