หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สัมมนา "พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง"

 รีบจองด่วนก่อนเต็ม! 

สัมมนาดีๆในราคาโดนๆส่งท้ายปี 2562 จากสภาวิชาชีพบัญชี

สัมมนา

 "พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง" 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

โดย คุณศิริรัฐ โชติเวชการ

กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. (NAT)
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

เตรียมตั้งรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านบัญชี
ที่อาจจะมีผลกระทบกับการทำงานในอนาคต
และวางแผนในการปรับตัวเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

ราคาพิเศษตามคำเรียกร้องสำหรับสมาชิก 599บาท
จองตามlinkนี้เลยค่ะ