หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ NAT และ ทีม NAT สอน "การวางแผนทำ Digital Transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ"

 คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ NAT และ ทีม NAT สอน "การวางแผนทำ Digital Transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ" 


คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. (NAT) และทีม NAT สอนหลักสูตร "การวางแผนทำ Digital Transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ"

โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกาน พ.ศ. 2565 
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โปรแกรมบัญชี QuickBooks โปรแกรมบัญชี Online ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

 ร่วมเรียนรู้โปรแกรมบัญชี Online ทีใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

กับ Technology Presentation ในหัวข้อ
"โปรแกรมบัญชี QuickBooks"
(บรรยายภาษาไทย) โดย
คุณชุษณา สร้างเอี่ยม, ผู้จัดการ
Network Advisory Team Ltd.

24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 15.10 - 15.25 น. ณ เวที Theatre 2
DigiTech ASEAN Thailand 2022
งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน


พบกับเราได้ที่งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน
(รับของที่ระลึกและส่วนลดในงาน)
DigiTech ASEAN Thailand 2022
HALL:7
BOOTH : F10วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

NAT provide tax/accounting remotely via QuickBooks online

QuickBooks online the #1 accounting solution worldwide 4.5+ million subscribers 

Network Advisory Team Ltd. (NAT)
Intuit Premier Reseller
QuickBooks Certified Pro advisor
QuickBooks Certified
Certified Accounting Practice by DBD and ISO9001/2015 

NAT ตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้งานในเมืองไทย นานกว่า 20 ปี
สํานักบัญชีคุณภาพที่ได้รับการ รับรองจากกระทรวงพาณิชย์และได้รับการรับรอง ISO 9001

We can provide taxlaccounting remotely via QuickBooks online

Accounting services

Process data into QuickBooks online 

บันทึกรายการทางบัญชีเข้าสู่ระบบ QuickBooks Online 

Maintain the general ledger to ensure the accounting transactions are in accordance with the Thai Accounting Standards

ดูแลตรวจสอบรายการลงบัญชีเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย 

Perform financial statements, bank reconciliations and support schedules towards financial statements within the 15th of the following month

จัดทํางบการเงิน กระทบยอดธนาคาร และสรุปผลการจัดทํางบการเงินเพื่อให้รู้สถานะขององค์กรภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือตามความต้องการของลูกค้า 

Tax services 

Prepare monthly tax/Vat returns 

จัดเตรียมแบบฟอร์มภาษีประจําเดือน/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

Prepare Half year tax return and corporate income tax return

จัดเตรียมแบบฟอร์มภาษีเงินได้นิติบุคคล 

Payroll services 

Maintain monthly payroll data/issue pay slips for employees 

จัดทําข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน / จัดทําสลิปเงินเดือน 

Calculate WHT & SSF and Prepare payroll tax return/SSF

WHT certificates

คํานวณภาษี หัก ที่จ่าย และประกันสังคม จัดเตรียมแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ประกันสังคม / หนังสือรับรอง หัก ที่จ่าย 
Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151
Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

Khun Sirirat Chotivechkarn,MD of Network Advisory Team Ltd. (NAT) and NAT team instructed "Trend of Accounting technology"

Khun Sirirat Chotivechkarn,Managing Director of Network Advisory Team Ltd. (NAT) and NAT team instructed "Trend of Accounting technology" to MinebeaMitsumi accounting staff on Wednesday 21 September 2022.Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151
Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699

NAT Group ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัท ในวาระครบรอบ27ปี

NAT Group ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัท ในวาระครบรอบ27ปี เมื่อ 19 กันยายน 2565

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์


Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151
Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

NAT 27th Anniversary Special discount QuickBooks Online QuickBooks Desktop

NAT 27th Anniversary Special discount QuickBooks Online QuickBooks Desktop valid before Sep 30,2022


 

QuickBooks Online is our cloud-based subscription service that gives you the freedom to track expenses, customise invoices, run reports and more - all in one place from any device - anytime, anywhere. 


QuickBooks Desktop is accounting software that you can purchase to install on your office desktop computer and has more smart productivity tools to keep your business moving.
Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151
Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699