หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ NAT และ ทีม NAT สอน "การวางแผนทำ Digital Transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ"

 คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ NAT และ ทีม NAT สอน "การวางแผนทำ Digital Transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ" 


คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. (NAT) และทีม NAT สอนหลักสูตร "การวางแผนทำ Digital Transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ"

โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกาน พ.ศ. 2565 
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โปรแกรมบัญชี QuickBooks โปรแกรมบัญชี Online ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

 ร่วมเรียนรู้โปรแกรมบัญชี Online ทีใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

กับ Technology Presentation ในหัวข้อ
"โปรแกรมบัญชี QuickBooks"
(บรรยายภาษาไทย) โดย
คุณชุษณา สร้างเอี่ยม, ผู้จัดการ
Network Advisory Team Ltd.

24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 15.10 - 15.25 น. ณ เวที Theatre 2
DigiTech ASEAN Thailand 2022
งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน


พบกับเราได้ที่งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน
(รับของที่ระลึกและส่วนลดในงาน)
DigiTech ASEAN Thailand 2022
HALL:7
BOOTH : F10