หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

พัฒนาการของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. 
บรรยายเรื่องพัฒนาการของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ให้นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ AccBA Chiang Mai University เมื่อวันพุธที่29 ม.ค.2563


วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

งานสัมมนา "Digital Disruption in Accounting"

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. เป็นวิทยากรในงานสัมมนา "Digital Disruption in Accounting" 
เมื่อวันศุุกร์ ที่17 ม.ค.2563 จัดโดยสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ (ACTAP) ณ.โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์