หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา The digital accountant

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท NAT และ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี บรรยายในหัวข้อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลต่อวิชาชีพบัญชี (The future of accounting profession) ในงานสัมมนา The digital accountant ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้นักบัญชีปรับตัวสู่ยุคDigital 29 มีนาคม 2560 ณ.สภาวิชาชีพบัญชี อโศก
http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=540027031&Ntype=30