หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ NAT และ ทีม NAT สอนออนไลน์ "การวางแผนอย่างเป็นระบบสู่สำนักงานบัญชี Digital Transformation"

 คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ NAT และ ทีม NAT สอนออนไลน์ "การวางแผนอย่างเป็นระบบสู่สำนักงานบัญชี Digital Transformation" 


คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. (NAT) และทีม NAT สอนออนไลน์หลักสูตร "การวางแผนอย่างเป็นระบบสู่สำนักงานบัญชี Digital Transformation"
โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Network Advisory Team Ltd. (NAT) บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป เบเกอรี่ นม และของใช้ต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 Network Advisory Team Ltd. (NAT) บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป เบเกอรี่ นม และของใช้ต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

Network Advisory Team Ltd. บริจาคผ้าอ้อมสําเร็จรูป เบเกอรี่ นม และของใช้ต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อ 13 มิถุนายน 2565