หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

NAT เข้าร่วมงานประชุมประจำปี ของสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านบัญชี 
กรรมการผู้จัดการบริษัท Network Advisory Team Ltd. (NAT)
เข้าร่วมงานประชุมประจำปี ของสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562