หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

NAT training QuickBooks accounting software at Phuket Rajabhat University NAT จัดอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีควิกบุค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

NAT training QuickBooks accounting software at Phuket Rajabhat University


Network Advisory Team Ltd. (NAT) Phuket training QuickBooks accounting software in the "Young&Smart Accountants" Project by Department of Business Development, Ministry of Commerce On 10 July, 2019  At Phuket Rajabhat University

NAT จัดอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีควิกบุค QuickBooks Accounting Software


NAT สาขาภูเก็ต จัดอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีควิกบุค QuickBooks Accounting Software ในโครงการYoung&Smart Accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต