หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก EP.6 Smart Financial and Payment Infrastructure for Business กับการยกระดับประสิทธิภาพทางธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก EP.6 Smart Financial and Payment Infrastructure for Business กับการยกระดับประสิทธิภาพทางธุรกิจ

นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ - กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี
ร่วมเสวนา การวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก EP.6 "Smart Financial and Payment Infrastructure for Business กับการยกระดับประสิทธิภาพทางธุรกิจ"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

Youtube : TFAC.Family

https://www.youtube.com/watch?v=xACvT_uAzMI


วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Network Advisory Team Ltd. (NAT) มอบเงิน ชุดPPE และ Medical Mask ให้กับโรงพยาบาลเชียงดาว

Network Advisory Team Ltd. (NAT) มอบเงิน ชุดPPE และ Medical Mask
ให้กับโรงพยาบาลเชียงดาว

Network Advisory Team Ltd. (NAT) โดยคุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ และ ทีมงานNAT
ได้มอบเงิน ชุดPPE และ Medical Mask ให้กับโรงพยาบาลเชียงดาว
เมื่อ 30 มกราคม พ.ศ.2565