หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

เตรียมรับมือกับระบบตรวจสอบภาษียุค4.0ของกรมสรรพากร

เตรียมรับมือกับระบบตรวจสอบภาษียุค4.0ของกรมสรรพากร

บทความ RBA ระบบตรวจสอบภาษีใหม่ล่าสุดของสรรพากรยุค 4.0
โดยคุณศิริรัฐ โชติเวชการ ลงใน นิตยสาร K SME Inspired ฉบับ March 2018