หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Merry Christmas and Happy New Year 2020 From NAT

Merry Christmas and Happy New Year 202

From NAT
Network Advisory Team Ltd.
Providing the BEST Accounting Solutions
Sirirat C.,Managing Director and NAT team
www.thaiaccounting.com


NAT นำเงินอาหารและสิ่งของมาบริจาคให้มูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย ภูเก็ต

Network Advisory Team Ltd.
Providing the BEST Accounting Solutions
นำเงิน ไอศครีม ขนมและสิ่งของมาบริจาคให้ มูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย ภูเก็ต Phuket Sunshine Village Foundation เมื่อ 20 ธันวาคม 2562

NATสาขาภูเก็ต ทำบุญปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

Network Advisory Team Ltd.
Providing the BEST Accounting Solutions
www.thaiaccounting.com
ทำบุญปีใหม่ NATสาขาภูเก็ตเพื่อความเป็นสิริมงคล


พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี
กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd.
เป็นวิทยากรในงานสัมมนา
 "พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง"
เมื่อวันพุธ ที่18 ธ.ค.2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี