หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง

สัมมนา พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมพระราชูปถัมภ์
 

วัน/เวลา :
 พุธที่ 7 ตุลาคม 2563 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณศิริรัฐ โชติเวชการ
รายละเอียดหลักสูตร :
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
(ก่อนวันสัมมนา 3 วันทำการ)
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 599.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 999.00 บาท

จองสัมมนาได้ที่ link
https://eservice.tfac.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO20070010