หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ณ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ทีมงานNAT ร่วมเป็นวิทยากรของโครงการ

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"

ในหัวข้อ

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในลักษณะ

สถานการณ์จำลอง (Simulation)

การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks"

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com
Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151 Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699ไม่มีความคิดเห็น: