หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

 Happy Songkarn DAy

การรดน้ำสงกรานต์สื่อความหมายถึงการชำระล้างโชคร้ายของปีก่อนให้หมดไป

NAT Team ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและเดินทางโดยปลอดภัย

Songkran Festival, which is celebrated to mark the New Year in Thailand.

Throwing water is meant to wash away bad luck from the previous year.


ไม่มีความคิดเห็น: