หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

NAT สืบสานวัฒนธรรม-ปีใหม่ไทย ร่วมกันสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว แบบเรียบง่าย


NAT สืบสานวัฒนธรรม-ปีใหม่ไทย วันสุดท้ายของการทำงานก่อนปิดสงกรานต์
ร่วมกันสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว แบบเรียบง่าย ถ่ายรูปร่วมกันออนไลน์กับสาขาภูเก็ต
แจกกระเป๋ามือถือกันน้ำให้ไปไว้เล่นสงกรานต์2566ไม่มีความคิดเห็น: