หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. เป็นวิทยากรออนไลน์หลักสูตร : พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ Network Advisory Team Ltd. 

เป็นวิทยากรออนไลน์หลักสูตร : พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท Network Advisory Team Ltd. (NAT) เป็นวิทยากรออนไลน์หลักสูตร : พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศ 198 คน

จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ.สภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

ไม่มีความคิดเห็น: