หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Network Advisory Team Ltd. (NAT) บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen therapy)

Network Advisory Team Ltd. (NAT) บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen therapy)

Network Advisory Team Ltd. (NAT) บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen therapy) โดยส่งต่อผ่าน ACTAP (สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ) ให้กับโรงพยาบาลธัญรักษ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564ไม่มีความคิดเห็น: