หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Network Advisory Team Ltd. (NAT) มอบชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่

Network Advisory Team Ltd. (NAT) มอบชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่

คุณศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท Network Advisory Team Ltd. (NAT)
ได้มอบชุด PPE จำนวน 24 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ 
เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564


ไม่มีความคิดเห็น: